MIEŠANÉ NÁPOJE

MIEŠANÉ NÁPOJE
Popri obyčajných nápojoch, ako sú mlieko, káva, čaj, pivo, atď., a popri takých jednoduchých miešaných nápojoch ako je biela káva, vínny strik a pod., stále väčšiu popularitu získavajú miešané nápoje.
Zväčša sú anglosaského pôvodu a nazývajú sa preto American Drinks (americké nápoje), ale známe sú aj pod názvom mixované nápoje. Sem patria krátke a dlhé nápoje, koktaily, fizy, flipy a veľa iných.

Miešanie nápojov je veľmi stará záležitosť a vieme, že napr. v staroveku a v stredoveku bolo veľmi rozšírené miešanie nápojov, ich prichucovanie rôznymi bylinnými výťažkami, látkami rastlinného a živočíšneho pôvodu.
Nápoje sa pripravovali podla tajných receptov za kúzelných okolností a opradené poverami (nápoje lásky a pod.). Miešanie nápojov s rozličným obsahom alkoholu, napr. likérov a liehovín je ešte aj dnes rozšírené.
Staré tradičné a dnešné moderné nápoje majú spoločné iba to, že sa pripravujú miešaním a slúžia na pitie.

Prípravu a konzumáciu miešaných nápojov v širokom meradle začali v anglosaských krajinách, najmä v USA, a to na začiatku dvadsiatych a tridsiatych rokoch a vrchol sa dosiahol v rokoch po druhej svetovej vojne.
U nás sa tieto nápoje dosť ťažko udomácňovali a môžeme povedať aj udomácňujú. V posledných rokoch však prišli do módy, a to vďaka turistickému ruchu a rozšíreniu zahraničných stykov.
Jednak zahraniční hostia u nás začali hľadať tieto nápoje a jednak naši turisti sa s nimi oboznámili na zahraničných cestách.

Tak, ako tieto nápoje pochádzajú z anglosaských krajín, tak aj náradie a pomôcky, ako aj pomenovanie nápojov je anglického pôvodu.

Poznáme veľa príčin rýchleho rozšírenia a obrúbenosti miešaných nápojov. V prvom rade musíme spomenúť zmenu životných podmienok, spôsob života, pracovných podmienok, veľké zmeny v hospodárskom a spoločenskom živote ľudí, ktoré sme uskutočnili v posledných desaťročiach.
Tieto aj v svetovom meradle skoro od základov zmenili spôsoby a nároky na stravovanie. Toto sa odráža aj v kultúre pitia — konzumovania nápojov. Dnešný človek popri tradičných nápojoch cíti potrebu konzumovať nápoje nového typu, akými sú bezpochyby miešané nápoje.
Ich príprava je rýchla a prispôsobuje sa momentálnej potrebe konzumenta. Zložením a vzhľadom sa tieto nápoje obdivuhodne prispôsobujú vkusu, nálade, momentálnej situácii a potrebám konzumenta.
Najväčším kladom týchto nápojov je ich osviežujúci, povzbudzujúci účinok, či už ide o alkoholické alebo bezalkoholické nápoje. Hoci obsah alkoholu nebýva spravidla veľký, stačí na to, aby povzbudzoval chuť k jedlu (aperitívy), podporoval zažívanie (digestívy) a pod.
Fyziologický účinok alkoholu vyvoláva príjemný pocit, povzbudzuje, stlmí alebo anuluje pocit únavy, podporuje činnosť myslenia bez toho — samozrejme, pri konzumovaní v medziach normy — aby vyvolal alkoholické opojenie a jeho neblahé a nepríjemné následky.
Nájdeme nekonečné množstvo úplne bezalkoholických miešaných nápojov pripravených z mlieka, ovocia, zeleniny a pod. Aj tieto nápoje sú osviežujúce, lahodné, ba ich význam je veľký aj čo do obsahu vitamínov a kalórií.
Popularitu miešané nápoje získali najmä vonkajším vzhľadom — rozmanitou oči i jazyk potešujúcou formou — nehovoriac už ani o pôžitku z novej chuti, ktorá je harmonická, ale vždy pikantná a nová, neobvyklá a zaujímavá.

V poslednom rade zaváži, pri obľube týchto nápojov skutočnosť, že sa konzumujú v príjemnom prostredí, ktoré uspokojí architektúrou i vybavením naše požiadavky.
Konzument sa cíti dobre, má možnosť si trošku oddýchnuť, stretnúť sa v príjemnom prostredí s priateľmi, známymi, pobudnúť s nimi chvíľu v dobrej pohode.
Všetko toto dokazuje veľkú popularitu miešaných nápojov, ktoré takto nepriamo majú veľkú zásluhu na spríjemnení chvíl oddychu.