Ovocné nápoje

Pri príprave nápojov má veľký význam ovocie, a to čerstvé i kondenzované. Vo výžive človeka je ovocie zdrojom cenných látok, najmä vitamínov, ktoré sú pre zdravie človeka nepostrádateľné.
Ovocie nemôžeme pri porovnávaní s bielkovinovou potravou hodnotiť podľa obsahu základných živín, ale podľa zvláštneho zdravotného, dietetického a osviežujúceho účinku na ľudský organizmus.
Výživná hodnota ovocia je predovšetkým v cukroch, ktoré sú s kyselinami v harmonickom pomere. Ochranné látky a živiny sa z ovocia ľahko uvoľňujú.
Pri trávení sa rozkladom buniek uvoľňuje pektín, ktorý viaže veľa vody a táto ruší jedovatý účinok škodlivých baktérií.
Ovocie obsahuje vodu, glycidy, bielkoviny, tuky, kyseliny, extraktívne látky, minerálne látky, enzýmy a vitamíny. Okrem toho tiež alkaloidy, glykozidy, aldehydy, ketóny, farbivá, hormonálne látky atď.
Vitamíny z ovocia sú pre ľudský organizmus nepostrádateľné, preto sa musíme snažiť čo najdlhšie uchovať ovocie v stave, ktorý je najbližší prirodzenému stavu (napr. mrazením).
Mnohé druhy ovocia nevydržia v čerstvom stave viac ako niekoľko dní, preto ich uchovávame konzervovaním. Takto uchované ovocie môže byť na trhu takmer celý rok.
Konzervovanie je teda zákrok alebo úprava potravín, pri ktorom ovocie získava dlhšiu uskladniteľnosť, než má v prirodzenom stave.

Poznáme tieto spôsoby konzervovania: zahrievaním, žiarením, ultrazvukom, sušením, zahust’ovaním tekutých a polotekutých hmôt, prísadou cukru, kuchynskou soľou, chladením, mrazením, chemickými prípravkami (napr. kyselinou mravčou, kyselinou benzoovou, kysličníkom siričitým atď.).
Ovocie obsahuje cenné látky v plnej zrelosti. V praxi poznáme zrelosť fyziologickú (botanickú), konzumnú a technologickú.
Fyziologická zrelost’je stav, keď ovocie je vyvinuté, vyfarbené, má typickú vôrň a chuť a pevnosť stopky povoľuje. V tomto čase sa oberá väčšina ovocia na priamy konzum.
Konzumná zrelost nastáva napr. pri niektorých jablkách až po určitom čase uskladňovania, keď sa už môžu konzumovať v surovom stave.
V technologickej zrelosti zberáme ovocie na spracovanie (napr. na prípravu kompótov v nezrelom stave, prezreté ovocie na prípravu sirupov, vína a pod.).
U nás je v podstate konzum surového ovocia z domácej produkcie časove obmedzený od jari do jesene. V zime sa konzumuje ovocie zväčša uskladňované, a to najmä jablká, ďalej dovážané (citróny, banány, pomaranče a pod.).