STÁČANIE VÍNA, sírenie, plnenie fliaš

STÁČANIE VÍNA
Aby z mladého vína vznikol čistý lahodný a trváci nápoj, treba víno po vykvasení ešte určitý čas ponechať v sudoch a ošetrovať. Víno ležaním v sudoch sa čistí a dozrieva, pričom prekonáva rozličné zmeny dotiaľ, kým neustúpia jednotlivé príchute a ovocné víno dosiahne svoju charakteristickú chuť.
Jedným z dôležitých úkonov pri výrobe ovocných vín je ich odborné ošetrovanie, tzv. školenie. To znamená, že víno treba v určenom čase a určitým spôsobom stáčať, aby sa v ňom vyvinuli chuťové a aromatické látky, teda aby z neho bol konzumovateľný nápoj.
Pri stáčaní vína rozoznávame tri stupne: prvé a druhé stáčanie a stáčanie do fliaš.
Prvýkrát stáčame víno hneď po skončení kvasenia, len čo sa kvasinky usadia na dne nádoby, čiže kvasná zátka prestala „bublať“. Zhruba je to po 2-3 týždňoch po začatí kvasenia. Zátku nevyberajme, aby medzi vínom a zátkou ostal priestor s CO2.
Pripravme si nádobu na stáčanie: musí byť bez pachuti, čistá, bez možností nakazenia vína. Nádobu s vínom umiestnime na zvýšenom mieste a necháme víno chvíľu usadzovať. Potom pomocou čistej gumennej hadice začíname víno stáčať.
Prvé víno necháme stiecť do menšej nádoby, až keď tečie už čisté víno, stáčame do veľkej nádoby. Stočené víno uskladňujeme v nádobe, ktorá je plná. Víno sa ešte ďalej čistí, a to pri teplote 12-14 °C asi 3-4 týždne. Kaly sa ďalej usadzujú a víno sa číri.
Potom stáčame víno druhýkrát.
Po ďalšom zrení víno dozrieva, čiže sa môže stáčať do fliaš. Pri vhodných podmienkach je to asi po ďalších 3-4 týždňoch.
Ako zistíme, či víno môžeme fľaškovať? Dajme do priehľadnej fľašky 0,7 1 vína a 56 hodín nechajme nezazátkované stáť. Potom víno zazátkujeme a uskladňujeme pri teplote 20-25 °C 4-5 dní.
Ked po tomto čase sa víno nezakalí, ani nezačne kvasiť (bublá z fľaše CO,), môžeme byť istí, že víno dozrelo a môžeme ho stáčať do fliaš. V opačnom prípade víno necháme s kvasnou zátkou ďalej kvasiť.

SÍRENIE
Podľa výskumov treba aj nádoby a náradie pri uskladňovaní ovocných vín síriť. Sírenie môže byť slabé, stredné a silné. Síriť môžeme pomocou kysličníka síričitého, a to sírovým knôtom alebo tabletkami.

PLNENIE FLIAŠ
Do fliaš stáčame len víno zrelé, školené. Fľaše po naplnení zazátkujeme a v chladnej miestnosti, napr. v pivnici poležiačky uskladňujeme.
Sladké ovocné vína, ktoré obsahujú ešte nevykvasený cukor, pre istotu ešte sterilizujeme. Teplota pri sterilizácii nesmie prekročiť 65 °C. Pri tejto teplote sterilizujeme 20 minút. Potom víno necháme pozvoľna vychladnúť a poležiačky uskladňujeme.