Všeobecne o nápojoch

Pre správny vývin ľudského organizmu treba potravu správne dopĺňať vhodnými tekutinami. Môžeme povedať, že všetky chemické procesy pri látkovej premene v ľudskom organizme prebiehajú len za prítomnosti vody, ktorá tvorí značnú časť jeho tela.
Voda v organizme je dôležitým rozpúšťadlom mnohých živín a ich splodín, umožňuje ich vstrebávanie alebo premiestňovanie na miesta ďalších premien, a tiež vylučovanie nepotrebných látok z tela.
Aj pri usmerňovaní telesnej teploty sa uplatňuje voda, ktorá vyparovaním telo ochladzuje. Keďže voda podmieňuje výmenu i premenu látok, musí sa jej hladina neustále dopĺňať. Aj nepatrný úbytok vody z tela sa prejavuje pocitom smädu.
Rovnako pri jedle pociťujeme smäd, pretože sa z organizmu odčerpáva voda potrebná na riedenie tráviacich štiav.
I keď ľudské telo má určité zásoby vody — vo svaloch, v podkožnom väzive, v pečeni a v krvi — tieto nie sú veľké a človek s nimi vydrží len krátky čas.
Napríklad pri dostatku vody vydrží človek bez výdatnej potravy až 60 dní, ak sa však obsah vody v tele zníži o 20-25 %, hynie od smädu.
Dospelý človek denne potrebuje 2-3 litre vody, ktorú dostáva do tela prostredníctvom nápojov, tekutých pokrmov a jedál, a časť si vytvára v tele spálením energetických živín.
Z tela sa voda vylučuje prevažne obličkami (močom), potnými žlazami, pľúcami a malý podiel stolicou.
Neúmerné pitie vody alebo iných nápojov pred hlavným jedlom, ako aj pri jedení sa neodporúča, zbytočne sa zrieďujú tráviace šťavy, a tým sa znižuje chuť k jedlu.
Zásadne hasíme smäd po obede alebo po večeri (po hlavnom jedle), prípadne pijeme vhodné nápoje v popoludňajších hodinách, keď sa prejavuje fyziologická naliehavosť kryť potrebu spotrebovaných tekutín.
Podávaný nápoj nemá byť chladnejší ako 10 °C, aby ho organizmus prijímal ako príjemný. Podchladené nápoje (t. j. nápoje príliš schladené) alebo nápoje s kúskom ľadu podávame so slamkou, ktorá zmierňuje účinok nízkej teploty nápoja, prípadne si nápoj zohrejeme v ústach tak, že ho pijeme malými dúškami.
Aj pri pití horúcich nápojov musíme pamätať na to, aby splnili svoj účel a nepoškodili zdravie (popálenie úst a pod.). Horúce nápoje podávame najviac 40-45 °C teplé, lebo len také môžu splniť svoje poslanie — ohriať telo.
Názor, že teplé nápoje sú najvhodnejším ochladzujúcim prostriedkom, nie je správny. Ochladzujú totiž tým spôsobom, že dráždia telo k väčšiemu vyparovaniu (poteniu).
Najlepšie nápoje na vyrovnanie teploty sú nápoje vlažné alebo s takou teplotou, akú má prostredie, v ktorom sa človek nachádza.
Pri väčšine nápojov veľmi dôležitú úlohu má čírosť, farba a vôňa. Nepríjemné príchute, prípadne cudzie zápachy sú často výrazom závadnosti nápojov, a môžu spôsobiť nepríjemnosti tráviacej sústavy.
Potrebu tekutín — okrem zdravotne nezávadnej vody — môžu nahradiť rozličné čaje (mierne sladené), mlieko, kyslé mlieko, cmar, srvátka, minerálne vody, káva alebo kakao, limonády, tekuté ovocie, zriedené ovocné sirupy a vínne streky.
Na zvýšenie záujmu o mnohé z týchto nápojov, ktoré sú po stránke živín hodnotné, volíme spôsob podávania ako pri miešaných nápojoch.
Z hľadiska výživy sú vhodné miešané nápoje pripravované s mliekom, vajcami, prídavkami čerstvého alebo vhodne kombinovaného ovocia a zeleniny, tekutého ovocia alebo zeleniny, citrusového ovocia, ktoré dodávajú cenné živiny, vitamíny atď.
Tieto nápoje majú úpravou, arómou a vzhľadom upútať, obsahom rozliéných organických kyselín a aromatických látok zasa osviežiť a vzpružiť.
V snahe obmedziť používanie vysokostupňových alkoholických nápojov je tendencia znížiť ich spotrebu na minimum.
Za tým účelom sa dnes v celom modernom svete pripravujú miešané a mixované nápoje iba spestrené a schutnené rozličnými druhmi liehovín. Takéto nápoje anglosaského pôvodu, napr. koktaily, flipy, kobléry, fizy a iné, sú čoraz známejšie aj u nás.
Nie je snahou teda tieto nápoje preferovať, ale táto forma tiež je súčasť boja proti nadmernému požívaniu alkoholu.
Samozrejme všetky uvedené nápoje sa môžu pripraviť aj bez alkoholu; sú to nápoje veľmi chutné, osviežujúce a efektné, ako sa o tom môžeme presvedčiť z mnohých receptov.
Nesmieme zabúdať na skutočnosť, že vhodné nápoje sú dôležitou súčasťou správnej výživy.
Preto treba venovať pozornosť nielen kultúrnosti podávania a úprave nápojov podľa zásad správneho stolovania, ale predovšetkým vyberať, pripravovať a požívať také nápoje, ktoré vhodne dopĺňajú našu stravu.

Pridaj komentár