Získavanie štavy z ovocia

ZÍSKAVANIE ŠŤAVY
Lisovaním máme oddeliť šťavu od pevných častí rozmiaganého ovocia. Šťavu lisujeme obyčajne cez plachtu, a to ručne alebo pomocou lisu. Šťava pretečie cez plachtičku a výlisky ostanú na nej.
Viac šťavy získame lisovaním pomocou košových alebo plachtičkových lisov. Kôš napiníme do dvoch tretín až troch štvrtín rozmiaganým ovocím a stáčaním skrutky začneme lisovať.
Pri použití košového lisu nepotrebujeme šťavu ešte filtrovať, pretože šupky rýchle vyplnia medzery koša a vyteká iba číra šťava. Niekedy je vhodné však vyplniť plátnom, najmä keď lisujeme jemné ovocie.
Lisujeme pomaly a rovnomerne, stáčanie skrutky občas zastavme. Na nádobu, do ktorej steká šťava, dajme sito, aby sa hrubšie častice mohli zachytiť.
Najviac šťavy však získame lisovaním na plachtičkovom (balíčkovom) lise. Košový lis ľahko môžeme prerobiť na plachtičkový.
Výlisky z prvého lisovania uvoľníme, dáme do nádoby a polejeme 60— 70 °C teplou vodou. Všetko dobre pomiešame a po 2-3 h znova lisujeme. Takto získaná šťava je o niečo redšia, ale môžeme ju pomiešať so šťavou z prvého lisovania.
Pri domácom spracovaní z jednotlivých druhov ovocia získavame nasledujúce
množstvá šťavy (v %):
hrozno            70 — 75
maliny            70 — 75
jablká            60 — 65
ríbezle            65-70
višne            55-65
černice             70-80
čerešne            50-55
egreš             65-70
jahody            70-80
Ovocné šťavy sa môžu získať aj teplou cestou, a to lisovaním, varením alebo naparovaním.
Obyčajne však stačí, keď pri druhom lisovaní použijeme tento spôsob: výlisky v nádobe po pridaní vody opatrne zohrejeme na 60-70 °C a za tepla lisujeme na balíčkovom lise.
Ovocie, z ktorého sa ťažko získava šťava, nedá sa dobre lisovať, vylúhujeme. Podstatou tohto spôsobu je uvolňovanie štiav z buniek pomocou vlažnej vody.
Vylúhovanie je tým dokonalejšie, čím drobnejšie je ovocie pomleté alebo pokrájané. Napr. šípky najprv pomiagame, potom cez ovocný mlynček premelieme a na 1 kg získanej hmoty nalejeme 4-5 1 vlažnej (50-60 °C teplej) vody.
Ovocie necháme 24 hodín stáť a potom lisujeme. Viac šťavy získame, ked výlisky znova prelisujeme.

ČÍRENIE OVOCNÝCH ŠTIAV
Šťava vytekajúca z lisu je viac-menej kalná. Keď šťavu použijeme na výrobu vína, nepotrebujeme ju vyčistiť, pretože počas kvasenia sa samovoľne vyčíri, kaly sa usadia na dne nádoby a čisté víno stočíme.
Ak ale použijeme šťavu na prípravu muštu alebo sirupu, musíme sa snažiť ju čo najlepšie vyčistiť od kalov. V domácnosti sa nám to vždy nepodarí, lebo nemáme k dispozícii ani číriace prípravky ani náradie.
Preto sa niekedy musíme uspokojiť s menej čírymi šťavami. Počas sterilizácie a uskladňovania sa aj tieto šťavy vyčistia; aj jednoduchými spôsobmi filtrácie získame prijateľnú šťavu.